فایل رایگان ارزيابي آب هاي زيرزميني اطراف دزفول بر اساس پارامترهاي طبيعي لايه هاي زمين (EC, DO, TH, PH)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي آب هاي زيرزميني اطراف دزفول بر اساس پارامترهاي طبيعي لايه هاي زمين (EC, DO, TH, PH) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

با توجه به آلودگی و در دسترس نبودن همیشگی آب های سطحی و رودخانه های فصلی در کل مواقع سال، اهمیت استفاده ازمنابع آب های زیرزمینی روزبه روز افزایش پیدا می کند. از سوی دیگر با وجود گسترش آلودگی منابع آبی اعم از آبهای سطحی وزیرزمینی به فاضلاب های صنعتی و شهری و نیز آلوده شدن به سموم دفع آفات کشاورزی، دستیابی به آب بهداشتی، مشکل و گاهیغیرممکن می شود. کیفیت آب در مناطق مختلف، تاثیر لایه های زمین شناسی را بر کیفیت آب های زیرزمینی مشخص می کند.لذا شناخت مناطق مستعد به آلودگی های مذکور در استفاده بهینه و مناسب از آب در مصارف مختلف با استفاده از شاخص WQIو نرم افزار ArcGIS (ابزار تجزیه و تحلیل مکانی) ما را از صرف هزینه های سنگین حفر چاه و استحصال آب بی کیفیت در مناطق وزمین های با مشکلات آلایندگی بی نیاز می کند. همچنین بررسی روند تغییرات کیفی آبخوان می تواند به تبیین سیاست هایکاربردی و عملی برای مدیریت آبهای زیرزمینی در مسیر بهره برداری پایدار کمک کند. لذا با توجه به استعداد اراضی کشاورزیمنطقه دزفول و استفاده غیر اصولی از کودها و سموم دفع آفات کشاورزی در محدوده تغذیه آبخوان، ضرورت انجام تحقیق قوتمی گیرد. در نتیجه سعی شده در این مقاله مناطق با لایه های نامرغوب زمین شناسی با استفاده از نرم افزار مذکور شناسایی شود.نتایج تحقیق نشان داد که میزان شاخص بر اساس رابطه در نظر گرفته شده از 76 - 20 برای چاه های محدوده مطالعاتی در نوسانمی باشد که 6 % چاه ها در محدوده بد، 19 % در محدوده نسبتا بد، 19 % در محدوده متوسط، 50 % در محدوده نسبتا خوب و 6 % درمحدوده خوب قرار گرفته اند. نتایج دیگر تحقیق نشان داد که تغییر کاربری باغات و تقسیم بندی آنها به قطعات کوچک تر واستفاده آنها جهت مصارف تاریحی و حفر چاه های متعدد نیز باعث آلودگی آب های زیرزمینی می شود.

لینک کمکی