فایل رایگان ارزيابي پذيرش اجتماعي و زيست محيطي سدها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي پذيرش اجتماعي و زيست محيطي سدها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

سدها همواره یک ابزار حیاتی برای نشان دادن رشد فزاینده نیاز آبی ما و چالشهای جدید اضطراری همانند توسعه پایدار و تغییرات آب و هوایی است. اگرچه این چنین موارد زیربنایی در سراسر جهان هنوز بشدت بحث برانگیز هستند.سیاره زمین به دلیل رشد جمعیت و مصارف آنها، بیشتر و بیشتر به آب و انرژی بخصوص در کشورهای در حال توسعه نیاز دارد. دی اکسید کربن حاصل از منابع سوخت فسیلی و هیدروکربنها مانند گاز طبیعی ، نفت و زغال سنگ با سرعت زیاد در حال تولید هستند و منابع آنها بناچار در حال اتمام هستند.منابع آب شیرین محدود هستند و بصورت برابر توزیع نشده اند. مناطقی در جهان وجود دارند که تهیه آب، پیش شرط مطلق برای هرگونه توسعه استانداردهای سطح زندگی آنها محسوب می شود(حتی برخی از جوامع موجود نیازمند تامین آب جهت بقاء هستند). همچنین تامین آب موردنیاز مصرفی با توجه به رشد جمعیت آنها ضروری است.پذیرش اجتماعی سدها یک سوال اصلی با اهمیت مطرح می کند و این مقاله به دنبال پاسخ دادن و پرس و جو در خصوص مطالب فوق است. بخصوص پاسخهای مربوط به موضوعات محیط زیست و دموکراسی که مثالهایی از اقدامات در کشورهای در حال توسعه است.

لینک کمکی