فایل رایگان ارزيابي عملکرد هوادهي 4، 5 و 7 ساعته فاضلاب در لاگون هوادهي تصفيه خانه دزفول و تاثير آن بر پارامتر کيفي T.S.S

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي عملکرد هوادهي 4، 5 و 7 ساعته فاضلاب در لاگون هوادهي تصفيه خانه دزفول و تاثير آن بر پارامتر کيفي T.S.S :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

ایران کشوری با اقلیم عمدتا گرم و خشک است. میزان بارندگی سالانه 250 تا 300 میلیمتر به صورت توزیع نامناسب می باشد. رشد سریع جمعیت مهمترین عامل کاههش سرانه آب تجدید شونده کشور در قرن گذشته بوده است. جمعیت ایران در طی این هشت دهه، از حدود 8 میلیون نفر در سال 1315 به 87 میلیون نفر تا پایان سال 1395 رسیده است. مطالعات و بررسی ها نشان می دهد که در سال 1386 از کل منابع آب تجدید شونده کشور حدود 5/89 میلیارد متر مکعب جهت مصارف بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و خانگی برداشت شده که حدود 83 میلیارد متر مکعب آن (93 درصد) به بخش کشاورزی، 5/5 میلیارد متر مکعب (6 درصد) به بخش خانگی و مابقی به بخش صنعت و نیازهای متفرقه دیگر اختصاص داشته است. لذا با توجه به مطالب فوق و به منظور به کارگیری پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب در بخش کشاورزی و صنعت ضرورت دارد تمامی پارامترهای کیفی تصفیه مطابق دستورالعمل های کیفی ارائه شده توسط سازمان محیط زیست باشند. تا مجوز به کارگیری پساب صادر گردد. و از آنجایی که در تصفیه خانه فاضلاب با سیستم لاگون های هوادهی بدون برگشت لجن نظیر تصفیه خانه فاضلاب دزفول لاگون های هوادهی بویژه نوع هواده ها و زمان کارکرد هواده ها بیشترین تاثیر را روی روند فعالیت های بیولوژیکی و نهایتا پارامترهای کیفی نظیر T.S.S دارد. لذا به منظور بهره وری بیشتر و صرفه جوی در بخش هزینه های تصفیه خانه فاضلاب و انرژی ضرورت دارد هواده ها در یک سیکل زمانی مشخص در هر روز مورد استفاده قرار گیرند. به همین منظور ایده کار هواده ها در فواصل زمانی 4، 5 و 7 ساعته و انتخاب بهترین زمان که تاثیرگذاری بیشتری بر روی پارامترهای کیفی پساب دارد توسط نرم افزار اکسل و نرم افزار spss در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد اساس کار تحقیقاتی قرار گرفت.

لینک کمکی