فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي تاثير توام صفحات مستغرق وتغيير عرض شکاف پايه به قطر پايه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي تاثير توام صفحات مستغرق وتغيير عرض شکاف پايه به قطر پايه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

آبشستگی پدیده طبیعی است، که در نتیجه عمل فرسایش بستر و کناره های رودخانه های آبرفتی و پایه پل ها توسط جریان آبرخ می دهد.در این تحقیق با استفاده از مدل های آزمایشگاهی، اثرات توام تغییر عرض شکاف به قطر پایه (Bs/Dp) و تغییر تعدادصفحات مستغرق با عدد فرود ثابت (Fr=.16) در گروه پایه های استوانه ای شکل در آب زلال مورد بررسی قرار گرفت.نتایجحاصل از آزمایشات نشان داد با افزایش (0.2,0.3،0.4)= (Bs/Dp) و افزایش تعداد صفحات مستغرق (1،2،3)=Nv کاهش میزانآبشستگی بیشتر می شود که بطور متوسط مقدار کاهش از 17.64 به 79.4 افزایش پیدا می کند.

لینک کمکی