فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي تغييرات دبي و سرعت جريان غليظ تحت تاثير موانع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي تغييرات دبي و سرعت جريان غليظ تحت تاثير موانع :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

از زمان های قدیم، بشر برای ذخیره و استفاده از آب مازاد اقدام به ساخت سد در مسیر رودخانه می کرد. این سازه در طول تاریخ سبب حفظ تمدن به خصوص در هنگام خشکسالی ها شده است. اما رسوبات موجود و حمل شده توسط رودخانه از بزرگ ترین چالش های مهندسین از دیرباز بوده است. جریان غلیظ های مهمترین عامل در حمل رسوبات می باشند. جریان های غلیظ با ورود به سدهای مخزنی و رسوب گذاری در نزدیکی بدنه سد سبب آسیب به سازه های مختلف سد می شوند و در دراز مدت سبب از بین رفتن بازده مفید آن می گردد. با توسععه علم، راهکارهای بسیاری برای کاهش یا حذف رسوبات اتخاذ شده است، اما یا بازده مناسبی نداشته اند و یا هزینه های بالا اجرا مانع از استفاده گسترده از آنها می شود. در سال های اخیر استفاده از موانع برای کنترل جریان غلیظ مطرح شده که بازده نسبتا مناسبی داشته است. به همین دلیل در این تحقیق آزمایشگاهی، به منظور بررسی رفتار جریان غلیظ، از یک سری موانع مکعبی به ارتفاع 30 و ضلع 1.2 سانتی متر در مسیر جریان استفاده شد. پارامترهای متغیر مورد نظر در این تحقیق، شیب، دبی ورودی و غلظت بود. از نمک برای استفاده از جریان غلیظ نمکی استفاده شد. با بررسی نتایج مشخص شد که با افزایش دبی ورودی، شیب و غلظت جریان غلیظ کارایی موانع افزایش می یابد. با بررسی نتایج برداشت شده مشخص شد که موانع سبب کاهش سرعت و دبی عبوری به میزان 40 تا 60 درصد می شود.

لینک کمکی