فایل رایگان بررسي اثر نيروي فشار و تغييرات چگالي رسوبات وارد بر پايه پل هاي استوانه اي با بستر متحرک با استفاده از نرم افزار فلوتريدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر نيروي فشار و تغييرات چگالي رسوبات وارد بر پايه پل هاي استوانه اي با بستر متحرک با استفاده از نرم افزار فلوتريدي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

پل ها از جمله مهمترین و پرکارترین سازه های رودخانه ای هستند و به عنوان کلید راه های ارتباطی از اهمیت زیادی برخوردار هستند هر ساله با وقوع سیلاب در هر رودخانه تعداد زیادی از این پل ها، درست زمانی که بیشترین نیاز به آنها وجود دارد تخریب می گردند از مهمترین و موثرین عوامل این تخریب ها آبشستگی اطراف پایه های پل می باشد. آبشستگی پدیده ای است که در اثر اندکنش آب و خاک در مجاورت سازه های هیدرولیکی بوجود آمده و منجر به تخریب آنها می شود. هدف از این تحقیق شبیه سازی و شناسایی عوامل مختلف موثر در آبشستگی پایه پل ها با بستر متحرک می باشد. بدین منظور با استفاده از نرم افزار فلوتریدی به شبیه سازی جریان اطراف پایه پل استوانه ای پرداختیم و پس از استخراج نمودارها و کانتورها دریافتیم که با نزدیک شدن به پایه پل، نیروی فشاری وارد بر سازه، و تغییرات چگالی رسوبات در ارتفاع روند نزولی دارد و همچنین با عبور از پایه پل نیروی فشار و تغییرات چگالی رسوبات دچار تغییرات و نوسان می شود.

لینک کمکی