فایل رایگان بررسي توان خودپالايي رودخانه دز در محدوده شهر دزفول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي توان خودپالايي رودخانه دز در محدوده شهر دزفول :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

آب یک منبع حیاتی است که معمولا از محدودیت خاصی برخوردار است آب شیرین موجود در محدوده جغرافیایی خاصی تقریباثابت و جوابگوی جمعیت محدودی است. در این پژوهش تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای کیفیت آب در حوزه آبخیز دز طیدوره آبی 1395-1396 با استفاده از استانداردهای کیفی و نرم افزارهای Excel و SPSS مورد تحلیل و مطالعه شد. ابتدا پارامترهای کیفیت آب رودخانه دز در شش ایستگاه پارک جنگلی، پل چهارم، پل سوم، علیکله، پل سوم، پل قدیم و پل پنجم شامل TDS، کدورت، EC و pH نمونه برداری و اندازه گیری گردید. عمده آلودگی رودخانه دز از فاضلاب های شهری می باشد که یا مستقیما توسط ساکنین کنار رودخانه، به آن وارد می گردند و یا به وسیله کانال های شهری جمع آوری شده، سپس در یک نقطه وارد رودخانه می شود. برای حدود مجاز کیفیت پارامترهای EC و pH در طی دوره نمونه برداری هیچگونه محدودیتی در بازه مورد مطالعه رودخانه دز را از لحاظ کشاورزی تهدید نمی کند. شرایط بحرانی رودخانه دز پایین بودن دبی و بارگذاری بالای آلاینده ها سبب افزایش غلظت پارامترهای کیفی آب در پایین دست بوده است. با توجه به نتایج تست ANOWA میانگین پارامترهای TDS، کدورت، EC و pH در ایستگاه های مطالعاتی معنیدار نمی باشد p> 0/05.

لینک کمکی