فایل رایگان بررسي روند تغييرات زماني و مکاني شاخص هاي کيفيت آب رودخانه کارون بزرگ (NSFWQI) و (OWQI) در دوره هاي گذشته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي روند تغييرات زماني و مکاني شاخص هاي کيفيت آب رودخانه کارون بزرگ (NSFWQI) و (OWQI) در دوره هاي گذشته :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

رودخانه ها به عنوان مهمترین منابع تامین کننده آب شرب و مصرفی شهرها و روستاهای کشور نقش مهمی در تامین سلامتانسان و محیط زیست دارند، اما متاسفانه طی سال های اخیر به همراه رشد فزاینده ساخت و سازهای غیراصولی و توسعهشهرنشینی، شاهد تخلیه فاضلاب ها و پسماندهای خانگی، صنعتی، کشاورزی و بیمارستانی در رودخانه ها هستیم که این امر موجبتیرگی رودخانه ها و غلظت بالای آلاینده ها در حیاتی ترین مایع زندگی شده است.رودخانه ی کارون نیز یکی از اکوسیستم های مهم رودخانه ای در ایران محسوب می شود که آب مورد نیاز شرب شهرها وروستاهای متعدد، کارخانه های صنعتی و هزاران هکتار اراضی کشاورزی، مراکز پرورش ماهی و کشت و صنعت را تامین می کند.آلاینده های صنعتی سالانه مقادیر زیادی مواد آلی معدنی، مغذی، مواد معلق و محلول، کلی فرم ها و ... به سیستم رودخانه وارد میکنند که هر کدام از این آلودگی ها می تواند عوارض زیست محیطی متعددی را به دنبال داشته باشد. آگاهی از روند تغییرهایگذشته و پیش بینی کیفیت حال و آینده آب رودخانه کارون با توجه به توسعه شهری، کشاورزی و صنعتی، امکان پیش بینیمشکلات احتمالی آینده و برنامه ریزی و چاره اندیشی برای آنها را فراهم می آورد. بدین منظور در طول رودخانه کارون ششایستگاه که دارای بیشترین طول دوره آماری (1391-1385) بودند انتخاب شدند. در این تحقیق با هدف بررسی روند زمانی و مکانی پارامترهای کیفی آب در رودخانه کارون بزرگ محاسبه شاخص کیفیت آب OWQI, NSFWQI انجام گرفت. نتایج نشان داد درطی سال های 1391-1385 هرچه از سال 85 به سمت سال 91 پیش می رویم وضعیت کیفی رودخانه از نظر این شاخص ها از وضعیت رده متوسط به رده بد و ضعیف کاهش می یابد.

لینک کمکی