فایل رایگان بررسي مزرعه اي و تعيين وضعيت کاري و عملکرد سمپاش هاي رايج در استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مزرعه اي و تعيين وضعيت کاري و عملکرد سمپاش هاي رايج در استان خوزستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

به منظور بررسی مزرعه ای و تعیین وضعیت کاری و عملکردی سمپاش های رایج در استان خوزستان آزمایشی به صورت بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد که در آن تیمارها انواع سمپاش های رایج شامل: 1- سمپاش میکرونر پشتی، 2- سمپاش تروپولاینر، 3- سمپاش اتومایزر پشتی، 4- سمپاش لانس دار پشت تراکتوری، 5- سمپاش بوم دار پشت تراکتوری. نتایج نشان داد که بیشترین میزان بده خروجی با میانگین 744 لیتر مربوط به سمپاش لانس دار پشت تراکتوری و کمترین میزان بده خروجی متعلق به سمپاش میکرونر پشتی می باشد. تاثیر نوع سمپاش بر بازده مزرعه ای معنی دار نبود و تمام سمپاش ها از این نظر در یک گروه آماری واقع شدند. بیشترین میزان بادبردگی با میانگین 31/6 درصد مربوط به سمپاش اتومایزر پشتی و کمترین میزان بادبردگی با میانگین 11/6 درصد مربوط به سمپاش بوم دار پشت تراکتوری بود. بیشترین میزان لهیدگی با میانگین 12/3 درصد مربوط به سمپاش بوم دار پشت تراکتوری و کمترین میزان درصد لهیدگی متعلق به سمپاش توربولاینر می باشد.

لینک کمکی