فایل رایگان بررسي نقش پل ها بر عمق و پهنه سيلگير رودخانه تکارود مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش پل ها بر عمق و پهنه سيلگير رودخانه تکارود مازندران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

احداث نامناسب و نامتناسب پل ها و آبروها یکی از علل وقوع سیلاب از طریق تغییر در مقطع رودخانه، سرعت جریان، مناطق ذخیره ای سیلاب، تراز آب و گستره آن می باشد. در طی این تحقیق نقش احداث پل بر عمق و پهنه سیلهای با دوره بازگشت های 5 تا 200 سال دربازه ای به طول 3/2 کیلومتر در رودخانه تکارود مازندران مدنظر قرار گرفت. برای این منظور وضعیت هندسی رودخانه در دو حالت وجود و حذف فرضی سازه ها با استفاده از نرم افزار HEC-RAS بررسی شد. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که پل های احداثی تاثیر کمی بر تغییر عمق و سطح سیل گیری با دوره بازگشت های مختلف داشته است.

لینک کمکی