فایل رایگان بررسي و ارزيابي نازل هاي XR TEEJET از نظر همپوشاني و کيفيت سمپاشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي و ارزيابي نازل هاي XR TEEJET از نظر همپوشاني و کيفيت سمپاشي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

به منظور فایل رایگان بررسي و ارزيابي نازل هاي XR TEEJET از نظر همپوشاني و کيفيت سمپاشي آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی و در 3 تکرار به اجرا گذاشته شد. در این ارزیابی از سه نوع نازل از سری XR TEEJET استفاده می شود. این نازل ها شامل دو نوع نازل 110015 و 11004 با طراحی جدید و یک نوع نازل 1002، با طراحی قدیمی بود. سرعت حرکت تراکتور در سه سطح 13، 10 و 5 کیلومتر در ساعت بود. فاکتورهای مورد اندازه گیری شامل: میزان همپوشانی و کیفیت سمپاشی بودند. با توجه به نتایج به دست آمده، نازل 110015 در ارتفاع 50 سانتی متر و فشار 3 بار، نازل 11002 در ارتفاع 35 سانتی متر و فشار 4 بار و نازل 11002 در ارتفاع 35 سانتی متر و فشار 3 بار، دارای یکنواخت ترین میزان همپوشانی می باشد. کمترین ضریب کیفیت در سرعت 13 کیلومتر در ساعت بود. بالاترین کیفیت سمپاشی نیز مربوط به نازل 11002 و سرعت 10 کیلومتر در ساعت به دست آمد. کمترین مقدار کیفیت سمپاشی در نازل 11004 و سرعت 10 کیلومتر در ساعت به دست آمد. همچنین در نازل 110015 و سرعت 13 کیلومتر در ساعت کمترین میزان محلول سم مصرف شد.

لینک کمکی