فایل رایگان بکار گيري فرايند انعقاد و لخته سازي در حذف مواد آلي طبيعي از آب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بکار گيري فرايند انعقاد و لخته سازي در حذف مواد آلي طبيعي از آب :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

مواد آلی طبیعی که از منابع طبیعی و مصنوعی وارد آب می شوند به علت ویژگی های خاص از جمله ایجاد بو و مزه نامطبوع،واکنش با کلر و تشکیل فرآورده های جانبی گندزدایی، که اغلب سرطان زا می باشند و نیز عدم امکان حذف کامل در تصفیهمتداول آب، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. فرایند انعقاد و لخته سازی و فرایند های مشابه با استفاده از مواد شیمیایی یاطبیعی از رایج ترین روش های حذف کدورت، مواد آلی و یا رنگ از آب ورودی به تصفیه خانه ها می باشد . به طور کلیمیزان TOC در آب تصفیه شده، به منظور جلوگیری از ایجاد تری هالومتان ها و حذف کل کربن آلی آب، نباید بیشتر از2 mg/l باشد. در این مطالعه به بررسی مطالعات انجام شده در خصوص فرایند های حذف ترکیات آلی طبیعی از آب پرداختهشده است.

لینک کمکی