فایل رایگان بهينه سازي مخزن سد کرج با استفاده از الگوريتم مدرن کلوني مورچه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهينه سازي مخزن سد کرج با استفاده از الگوريتم مدرن کلوني مورچه ها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

الگوریتم کلونی مورچه الهام گرفته شده از مطالعات و مشاهدات روی کلونی مورچه هاست. از آن جا که روش های بهینه سازی کلونی مورچه ها قادر به آن هستند که زمان محاسبات را به طور قابل توجهی کاهش داده و در عین حال نتایج را بهبود بخشند، در پژوهش حاضر برای تعیین میزان بهره برداری بهینه در حوزه ی مسائل مهندسی آب، از مخزن سد کرج جهت مطالعه و پیاده سازی این الگوریتم استفاده شد. در این پژوهش که با هدف بهینه سازی مخازن آبی با مطالعه موردی سد کرج توسط الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها صورت گرفته است، ابتدا مشخصات سد را از شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران تهیه نموده و سپس داده های حاصل از گزارشات دوره ای هیدرولوژیکی و هواشناسی را از سازمان هواشناسی و سازمان آب منطقه ای استان البرز برای یک دوره 5 ساله از 1389 تا 1394 تهیه نمودیم و پس از اصلاح و بازسازی داده ها، الگوریتمی به منظور بهینه سازی مخزن سد کرج ارائه نمودیم و سپس توسط نرم افزار MATLAB این روند را پیاده سازی نموده و مورد آزمایش قرار دادیم. نتایج حاکی از آن بوده است که استفاده از الگوریتم مدرن بهینه سازی کلونی مورچه ها در حل مسائل بهینه سازی سد نتایج خوبی از خود نشان داده که با نتایج روش های الگوریتم ژنتیک و برنامه ریزی پویا نیز همخوانی و هماهنگی داشته وبعضا از آن ها بهتر ظاهر شده است. با این وجود به منظور حصول جواب های بهینه می بایست روند حل را در فازهای مختلف حل مسئله مورد آزمون قرار داده و با استفاده از بهترین شرایط در مقایسه با سایر رویکردهای بهینه سازی مورچگان، سیستم حل مناسبی را انتخاب نمود تا جواب های مناسبی به دست آید.

لینک کمکی