فایل رایگان تحليل الگوي آبراهه سازند گچساران در کوه آسماري با تکنيک هاي GIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل الگوي آبراهه سازند گچساران در کوه آسماري با تکنيک هاي GIS :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

سازند گچساران جزو سازندهایی است که با داشتن خصوصیات تبخیری اجزا آن، تاثیر زیادی در ذخیره، بهره برداری و فرار منابع آبی دارد. بخشی از محدوده آبی استان خوزستان در مسیر این سازند بوده که به دلیل سنگ شناسی خاص بر مسیرهای آبراهه ای، نحوه گسترش آنها و کیفیت شیمیایی رواناب حاصل از بارش تاثیرگذار است. در این پژوهش، هدف کلی استخراج شبکه آبراهه ای سازند گچساران در محدوده کوه آسماری و تحلیل ساختاری آن می باشد. با توجه به گستردگی سازند گچساران در منطقه از تصاویر ماهواره ای و نرم افزار GIS برا یمشخص کردن شبکه آبراهه ای در سازند گچساران استفاده گردید. تمامی رخنمون سازند گچساران در محدوده کوه آسماری مورد بررسی قرار گرفته و سیستم آبراهه های آن با استفاده از نرم افزار GIS استخراج شد. همچنین تحلیل ارتباط میان ساختارهای موجود در منطقه و آبراهه از دستاوردهای جدید تحقیق می باشد. در نهایت شناسایی شبکه آبراهه ای سازند گچساران می تواند راهگشای مشکلات توسعه منابع آبی و سد سازی در منطقه باشد.

لینک کمکی