فایل رایگان تحليل ديناميکي سد بتني وزني در برابر زلزله با مدل سازي مخزن و درنظر گرفتن اندرکنش سد با مخزن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل ديناميکي سد بتني وزني در برابر زلزله با مدل سازي مخزن و درنظر گرفتن اندرکنش سد با مخزن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

سازه های هیدرولیکی با توجه به شرایط اقلیمی ایران جزء مهمترین سازه های عمرانی به حساب می آیند. در سال های اخیر، سد های بتنی مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، بررسی تحلیل دینامیکی سد بتنی وزنی در اثر زلزله می باشد. برای این مدل سازی از هندسه سد تنظیمی دز با استفاده از نرم افزار اباکوس بهره مند شده ایم. که این نرم افزار توانایی بالایی در تحلیل سازه ها و اندرکنش بین سازه و مخزن دارد و همچنین با مدل کردن رفتار واقعی مصالح و شکل واقعی بارگذاری درک مناسب تری از رفتار سازه در زمین لرزه های مختلف ارائه می دهد. لحاظ کردن شرایط مرزی باعث تعیین هرچه دقیق بر تنش ها و تغییر مکان ها در قسمت های مختلف سد می شود. از طرفی برای درک روشن تر از ایمنی سازه تحت زمین لرزه های مختلف در این تحقیق از تحلیل دینامیکی استفاده شده است. نتایج، نشانگر آن است که زلزله های با شتاب عمودی می تواند پایداری این سدها را بهم ریزد و در قسمت بالا دست تنش های بزرگتری را نسبت به پایین دست شاهد هستیم.

لینک کمکی