فایل رایگان حذف آلاينده هاي رنگي از آب با استفاده از نانوساختارهاي متخلخل سيليکايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان حذف آلاينده هاي رنگي از آب با استفاده از نانوساختارهاي متخلخل سيليکايي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

ساختارهای نانو متخلخل سیلیکایی مواد جامد با تخلخل بالا، سطح ویژه بسیار زیاد و سازگار با محیط زیست هستند که قابلیت عاملدار شدن را دارند. این خصوصیات منجر به این می شود که این مواد کاندیدای مناسبی برای جذب سطحی باشند. از آنجا که از نظر زیست محیطی محدود کردن و کنترل آلاینده های موجود در آب ضروری است. جذب ترکیبات رنگی از آب توسط این ساختارها به عنوان جاذبی مناسب یکی ازکاربردهایی است که اخیرا مورد توجه محققین قرار گرفته است. از طرفی استفاده از ماده اولیه ارزان قیمت سدیم سیلیکات در سنتز و خشک کردن در فشار اتمسفری، تولید این ماده را از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه می کند. در این تحقیق پس از سنتز ساختارهای سیلیکایی و عاملدار کردن آنها، حذف رنگ متیلن بلو از محلول آبی به روش جذب سطحی انجام گردید. بعد از بدست آوردن سینتیک جذب و آیزوترمهای جذب، به بررسی پارامترهای اثرگذار چون حجم ماده آمینی بکار رفته در اصلاح سطح و وزن جاذب در درصد حذف ماده رنگی متیلن بلو پرداخته شد. نتایج بدست آمده تطابق خوبی با معادله ایزوترم فروندلیچ داشت که مقادیر نسبتا بالای به دست آمده برای پارامترهای معادله فروندلیچ، نشان دهنده ظرفیت جذب بالای این ترکیبات است. در اندازه گیری درصد حذف ماده رنگزای متیلن بلو به روش جذب سطحی مشخص شد که درصد حذف از 51/4 تا 92/2 تغییر می کند.

لینک کمکی