فایل رایگان سد زيرزميني گامي موثر و روشي نوين بر کنترل کمي و کيفي ذخاير آبخوان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سد زيرزميني گامي موثر و روشي نوين بر کنترل کمي و کيفي ذخاير آبخوان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

امروزه با بحران کمبود آب به علت کاهش نزولات جوی و عدم مدیریت بهینه منابع آب بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک مواجه هستیم. افزایش روز افزون نیازهای آبی، محدودیت و اصل پایداری در مدیریت منابع آب، تامین آب کافی با توجه به نیازهای موجود را غیر ممکن می سازد. آبهای زیرسطحی به عنوان یکی از منابع که کمتر از آبهای سطحی دستخوش تغییرات ناشی از خشکسالی گردیده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این خصوص یکی از راه های مناسب جهت توسعه ذخایر آبهای زیرزمینی احداث سدهای زیرزمینی می باشد. سدهای زیرزمینی یکی از راه کارهای مفید و موثر در تامین آب در مقیاس کوچک، جهت مصارف مختلف می باشد. این سدها در مسیر جریان آبهای زیرزمینی در یک لایه آبدار طبیعی یا مصنوعی احداث شده و وضعیت جریان آب را به منظور ذخیره تغییر می دهند. رشد و تکوین سدهای زیرزمینی و برخورد علمی با آنها از نیمه دوم قرن بیستم و به خصوص سه دهه اخیر آغاز گردید. در سال های اخیر، سدهای زیرزمینی در بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک دنیا که در بازه زمانی خاص دارای بارندگی و به تبع آن جریان های سطحی و زیرسطحی و در باقی ایام سال با کمبود آب و مشکلات کم آبی مواجه هستند به منظور توسعه منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از هدررفت آب و بیابان زدایی مورد توجه قرار گرفته است.

لینک کمکی