فایل رایگان شبيه سازي آبشستگي موضعي بر پايه پل ها با بستر متحرک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي آبشستگي موضعي بر پايه پل ها با بستر متحرک :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

پل ها از جمله مهمترین و پرکارترین سازه های رودخانه ای هستند و به عنوان کلید راه های ارتباطی از اهمیت زیادی برخوردار هستند هر ساله با وقوع سیلاب در هر رودخانه تعداد زیادی از این پل ها، درست زمانی که بیشترین نیاز به آنها وجود دارد تخریب می گردند از مهمترین و موثرین عوامل این تخریب ها آبشستگی اطراف پایه های پل می باشد. آبشستگی پدیده ای است که در اثر اندرکنش آب و خاک در مجاورت سازه های هیدرولیکی بوجود آمده و منجر به تخریب آنها می شود. هدف از این تحقیق شبیه سازی و شناسایی عوامل مختلف موثر در آبشستگی پایه پل ها با بستر متحرک می باشد. بدین منظور با استفاده از نرم افزارFLOW-3D به شبیه سازی جریان اطراف پایه پل استوانه ای پرداختیم و پس از استخراج نمودارها و کانتورها دریافتیم که با نزدیک شدن به پایه پل، نیروی فشاری وارد بر سازه، لزجت دینامیکی و آشفتگی جریان روند صعودی داشته و چگالی رسوبات، غلظت رسوب در ارتفاع و سرعت آب روندی نزولی دارد. همچنین با عبور از پایه پل سرعت و غلظت رسوب در ارتفاع افزایش یافته و نیروی فشاری، تغییرات چگالی، دچار تغییرات و نوسان می شوند.

لینک کمکی