فایل رایگان شناسايي آلودگي فلزات سنگين در خاکهاي مناطق صنعتي شهرستان ماهشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي آلودگي فلزات سنگين در خاکهاي مناطق صنعتي شهرستان ماهشهر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

منطقه مورد مطالعه در بندر ماهشهر که یک منطقه صنعتی به دلیل تراکم پتروشیمی ها و وجود طیف وسیعی از آلاینده هایصنعتی و تردد وسایل نقلیه، در خاک های پیرامونی، به عنوان منطقه ای مهم جهت ارزیابی میزان آلودگی محسوب می گردد.فلزات سنگین Cr ،Fe ،Ni ،Vd ،Zn ،Pb ،Cd ،Cu ،As مربوط به 47 نقطه خاک سطحی از عمق (0cm 20) شکل v شکل برداشت شده اند. سطح آلودگی خاک های شهری با استفاده از تجزیه و تحلیل به روش ICP بررسی شد و در آخر با توجه بهنقشه های بدست آمده از عناصر مورد نظر مشخص شده که آلودگی فلزات سنگین در نواحی جنوب منطقه مورد مطالعهبخصوص جنوب غرب بسیار زیاد است.

لینک کمکی