فایل رایگان طراحي جامع و بهينه خطوط انتقال آب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي جامع و بهينه خطوط انتقال آب :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

طراحی ابر پروژه های صنعتی که دارای پایپینگ های با قطر بالا هستند، علاوه بر اعمال ملاحظات تحلیل تنش در استانداردهایپایپینگ و مخازن تحت فشار، می بایست در فرآیندهای طراحی و اجرا نیز دارای برنامه ریزی دقیقی باشند. این مهم با لحاظ نمودنبندهای استاندارد مدیریت کیفیت ایزو 9001 و الزامات مدیریت یکپارچه حاصل میگردد. در خطوط انتقال آب با توجه به قطر بالاو دفنی بودن عمده این خطوط منجر به استفاده از خطوط با مواد مختلف می گردد. در این مقاله به تسهیلات ایجاد شده با استفادهاز مدل سازی سه بعدی تمام واحد صنعتی در طراحی و تحلیل تنش پایپینگ و اثر مواد مختلف در طراحی پایپینگ پرداخته و اثرمواد مختلف بر خطوط انتقال آب بررسی می شود. هدف این مقاله ارتباط هرچه بیشتر دانشگاه با صنعت می باشد.

لینک کمکی