فایل رایگان محاسبه تغييرات فشار در بسته شدن آني شير مسئله اتصال سه مخزن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان محاسبه تغييرات فشار در بسته شدن آني شير مسئله اتصال سه مخزن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

همواره بوجود آمدن جریان غیرماندگار در سیستم های آبرسانی و آبیاری تحت فشار از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. ا ین پدیده که ضربه قوچ نامیده می شود باعث خسارات به سیستم آبرسانی می شود. در پژوهش حاضر برنامه ای با روش خطوط مشخصه برای محاسبه ضربه قوچ و تغییرات فشار در جریان غیرماندگار برای مسئله اتصال سه مخزن ارائه شد. همچنین از نرم افزار واترهمر برای شبیه سازی این مسئله استفاده گردید. نتایج نشان داد که برنامه ارائه شده نتایج مشابه ای با نتایج نرم افزار دارد و در نظر نگرفتن جزئیات بسیار که در نرم افزار واترهمر ارائه شده، تاثیر چندانی بر نتایج ندارد.

لینک کمکی