فایل رایگان معرفي گونه هاي سخت بالپوشان آبزي خانواده Dytiscidae در حوضه آبخيز شهرستان شوش استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان معرفي گونه هاي سخت بالپوشان آبزي خانواده Dytiscidae در حوضه آبخيز شهرستان شوش استان خوزستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

حشرات متنوع ترین و آشکارترین اشکال زندگی در چشمه ها، برکه ها، رودخانه ها و آب های جاری و ساکن بوده که در جمعیت های بسیار بالایی در این زیستگاه ها یافت می شوند. از دهه 1970 و 1980 به بعد از حشرات آبزی به عنوان فاکتورهای اصلی جهت تحقیقات آب و مسائل بنیادی اکولوژی استفاده شد و مطالعه آنها از جنبه های مختلف اکولوژیکی مثل دینامیسم جمعیت، روابط متقابل، رقابت، مطالعات فیزیولوژیک و اکولوژی غذا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. (Merrit, 1996). این موجودات از نظر رفتار، روش زندگیف و نیازهای آکولوژیکی متفاوت هستند و تنها از نظر نیاز به آب دارای وجه مشترک هستند. این حشرات مراحل لاروی و حشره کامل و یا هر دو مرحله از سیکل زندگی خود را در مکان ها و زیستگاه های مختلف آبی اعم از آب های جاری و ساکن سپری می کنند و از این جهت به دو گروه نیمه آبزی و آبزی کامل تقسیم می شوند. با توجه به اینکه بیش از سه چهارم گونه های جانوری به حشرات تعلق دارد تنوع بسیار بالای آنها نسبت به سایر جانوران به اثبات می رسد که از این مقدار حدود 3% یعنی 25000 تا 30000 گونه را حشرات آبزی در برمی گیرند. (Cheng, 1976) در طی این بررسی ها و مطالعه فونستیگ سخت بالپوشان آبزی زیر راسته آدفاگا در حوضه آبخیز شهرستان شوش از استان خوزستان به طور کلی 4 گونه مربوط به 3 جنس از خانواده Dytiscidae جمع آوری و شناسایی شدند.

لینک کمکی