فایل رایگان معرفي گونه هاي سخت بالپوشان آبزي زيرخانواده Hydrophilinae در حوضه آبخيز شهرستان شوش استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان معرفي گونه هاي سخت بالپوشان آبزي زيرخانواده Hydrophilinae در حوضه آبخيز شهرستان شوش استان خوزستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

حشرات آبزی به عنوان یکی از مهمترین حلقه های زنجیره غذایی در منابع آبی بویژه برکه ها به شمار می آیند و در شبکه غذایی به عنوان یک ارتباط دهنده قوی بین زنجیره ها نقش ایفا می کنند. امروزه با توجه به اینکه استفاده غذایی از حشرات آبزی به دلایل ضریب تبدیل بالا و نداشتن چربی های مضر ارزش ویژه ای پیدا کرده اند. لذا می توانند در جیره غذایی انسان قرار گیرند. برای مثال مردم چین، تایوان و تایلند گونه هایی از حشرات آبزی مثل خانواده های Dytiscidae و Hydrophilidae استفاده های غذایی و دارویی می برند، لذا تحقیقات در این زمینه آینده درخشانی دارد. (Usinger, 1956). تنوع و فراوانی حشرات کف رودخانه، درون شیارها و درزها، بین یا زیر سنگ ها و سنگریزه ها، روی لایه مرزی، روی سطوح یا نواحی که حرکت آب آهسته می باشند غنی تر است در زیربستر رودخانه ناحیه ای بنام ناحیه Hyporheic وجود دارد، جائیکه رسوبات آب جریان دارد و به عبارت دیگر منطقه تماس آب سطحی و آب زیرزمینی است در خاک های شنی یا خاک هایی که از رسوبات نرم تشکیل یافته است، فون قابل توجهی از حشرات وجود دارند که حتی تا عمق یک متری سوبسترا هم می توانند فرو روند (Williams, 1984). در طی این بررسی ها و مطالعه فونستیک سخت بالپوشان آبزی زیرراسته پلی فاگا در حوضه آبخیز شهرستان شوش از استان خوزستان به طور کلی 2 گونه مربوط به 2 جنس از زیرخانواده Hydrophilinae جمع آوری و شناسایی شدند.

لینک کمکی