فایل رایگان مقايسه روش هاي هيدرولوژيرونديابي سيلاب در رود خانه قره اغاج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه روش هاي هيدرولوژيرونديابي سيلاب در رود خانه قره اغاج :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

بسیاری از شهرها و خطوط ارتباطی در مجاورت رودخانه های سرکش با حوضه های آبریز وسیع قرار دارند و هر از چندگاهی مورد تهاجم سیل قرار میگیرند و خسارات و ضایعات سنگین و چشمگیری را متحمل میشوند سیل از جمله جریانهای غیردائمی است و با اصول جریان غیردائمی تجزیه و تحلیل و روندیابی می گردد روندیابی سیل یک روش ریاضی برای پیش بینی تغییرات حجم، سرعت و شکل یک موج سیل در رودخانه به صورت تابعی از زمان می باشد که اهمیت زیادی در مهندسی رودخانه، کنترل و کاهش خطرات سیل، حفاظت رودخانه، مدل سازی جریان در مخازن و سرریزها دارد. حل مساله روندیابی سیلاب بسته به شرایط و اطلاعات موجود از رودخانه می تواند به روش های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی انجام پذیرد. در این پژوهش با انتخاب بازهای از رودخانه قره آغاج به بررسی چندین روش هیدرولوژیکی سیلاب شامل مدلهای ماسکینگام، با استفاده از برنامه EXCEL پرداخته شده است. سپس با استفاده از معیارهای آماری، مقایسه ای بین نتایج روشهای مختلف صورت گرفته است. نتایج حاکی از برتری مشهود مدل ماسکینگام به روش تحلیل رکرسیون دارد. این مدل دقیق ترین روندیابی را انجام داده و دارای کمترین خطا در مقایسه با سایر روشهای روندیابی سیلاب است.

لینک کمکی