فایل رایگان ارائه روشي با استفاده از دادهکاوي و هوش مصنوعي در تشخيص چهره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه روشي با استفاده از دادهکاوي و هوش مصنوعي در تشخيص چهره :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین قابلیت های سیستم بینائی انسان، توانائی شناسایی چهره است که نقش مهمی در زندگی اجتماعی هر فرد ایفا میکند. ارتباط ما با سایر افراد، مبتنی بر توانائی ما در شناسایی آنها است. یکی از برجسته ترین جنبه های سیستم شناسایی چهره در انسان، دقت و اطمینان بسیار بالای آن است؛ اما همه انسانها عمل شناسایی چهره را به سادگی و بدون آنکه تلاش زیادی بکنند انجام میدهند، در حالی که این کار برای کامپیوترها عمل چندان سادهای محسوب نمیگردد. هدف اصلی این پژوهش مطالعه و بررسی تاثیر انتخاب ویژگیهای مناسب تصاویر با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بر روی دقت الگوریتمهای موجود برای تشخیص چهره است. لذا انتخاب یک زیر مجموعه بهینه با توجه به بزرگ بودن ابعاد بردار ویژگیهای تصویر جهت تسریع الگوریتم تشخیص چهره میتواند در کنار افزایش دقت آن حائز اهمیت باشد. در فاز طبقه بندی نیز از الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی استفاده خواهد شد. نتایج حاصل از روش پیشنهادی بیان کننده دقت بالای الگوریتم جنگل تصادفی در تشخیص چهره میباشد.

لینک کمکی