فایل رایگان ارائه روشي جهت بهبود توازن بار در محاسبات ابري با استفاده ازالگوريتم کرم شب تاب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه روشي جهت بهبود توازن بار در محاسبات ابري با استفاده ازالگوريتم کرم شب تاب :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف اصلی رایانش ابری، بهبود استفاده از منابع توزیع شده، ترکیب آنها جهت رسیدن به گذردهی بالاتر و قادر بودن به حل مشکلات محاسباتی در مقیاس بزرگ است. هم اکنون توازن باردر سیستم های رایانش ابری یک چالش می باشد و نیازمند یک راه حل توزیعی است. با انتقال پویای حجم کار محلی از یک ماشین به ماشینی دیگر و یا ماشینی که کمتر مورد استفاده قرار می گیرد، می توان توازن ایجاد کرد. در اینجا معیارهایی مانند زمان پاسخ، کارایی، گذردهی، انرژی مصرفی و انتشار کربن مورد ارزیابی قرار گرفته است. هدف اصلی الگوریتم توازن بار در محیط رایانش ابری بهبود زمان پاسخ کار بوسیله توزیع بار کلی سیستم است. الگوریتم های توازن بار که قالب اصلی آن توازن بار و بهبود استفاده از منابع محسوب میشود، می توانند با پارامترهای مختلفی که از مهم ترین آن ها ویژگی های مورد استفاده توسط مطلوبیت و میزان بهره وری می باشد، مورد بررسی قرار گیرند. در این پایان نامه، با بررسی پارامترهای توازن بار و با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب به بهینه سازی زمان اجرا در یک مجموعه از وظایف رسیدیم. نتایج یافته های تحقیق نشان میدهد که روش پیشنهادی نسبت به روش ژنتیک توازن بهتری را برای زمان پاسخ و حافظه ارائه کرده است. یافته های تحقیق نشان دهنده رشد 5 درصدی توازن بار در بهره وری پردازنده نسبت به الگوریتم ژنتیک می باشد.

لینک کمکی