فایل رایگان ارائه مدلي مفهومي با هدف بهبود خدمات الکترونيک بانکهاي ايراني با استفاده از شبکه هاي اجتماعي مطالعه موردي: بانک انصار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه مدلي مفهومي با هدف بهبود خدمات الکترونيک بانکهاي ايراني با استفاده از شبکه هاي اجتماعي مطالعه موردي: بانک انصار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق، بررسی و شناخت عوامل موثر در بهبود خدمات الکترونیک بانکهای ایرانی با استفاده از شبکه های اجتماعی است. در راستای اهداف پژوهش، عوامل پنجگانه مدل بهبود خدمات الکترونیک بانکهای ایرانی با استفاده از شبکه های اجتماعی، براساس نظر خبرگان بانکی تبیین و مدل مفهومی آن ترسیم گردید. سپس پرسشنامه تحقیق با استفاده از شاخصهای عوامل مذکور طراحی و توسط مدیران، مشاورین ارشد و کارشناسان خبره بانک در حوزه های بازاریابی، روابط عمومی، فناوری اطلاعات، مدیران کل، اعتبارات و فناوری اطلاعات استانها، روسا و مسئولین اعتبارات شعب مرکزی در استانها، به صورت سرشماری و هدفمند تکمیل گردید و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.بر اساس آزمونهای آماری، مناسب بودن پنج عامل موثر بهبود خدمات الکترونیک بانکهای ایرانی با استفاده از شبکه های اجتماعی تایید شده و با توجه به تفاوت امتیازات شاخص های مربوطه، این عوامل به ترتیب افزایش مشتری مداری ، توانایی های شبکه اجتماعی ، آگاهی از نیازهای مشتریان ، مشارکت داخلی کارکنان بانک و ارائه محصولات و خدمات بانکی در شبکه های اجتماعی رتبه بندی گردید.

لینک کمکی