فایل رایگان استگانوگرافي صوتي توانمند با استفاده از تکنولوژي طيف گسترده دنباله مستقيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان استگانوگرافي صوتي توانمند با استفاده از تکنولوژي طيف گسترده دنباله مستقيم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

استگانوگرافی، هنرپنهان کردن این واقعیت است که ارتباط ازطریق پنهان سازی اطلاعات دراطلاعات دیگر صورت می گیرد.بسیاری از فرمت های فایل حامل متفاوت را می توان مورد استفاده قرارداد ، ولیکن تصاویر دیجیتالی با توجه به فراوانی آنها دراینترنت ،به عنوان معروف ورایج ترین نمونه هستند. به منظور پنهان کردن اطلاعات محرمانه در صوت، حیطه متنوعی از تکنیک های استگانوگرافی وجود دارد که بعضی از آنها بسیار پیچیده تر از بقیه بوده و همه آنها ازنقاط ضعف وقوت مربوطه برخوردارند . برنامه های کاربردی متفاوت از مستلزمات تکنیک استگانوگرافی مختلفی برخوردار می باشد.برای مثال،ممکن است بعضی از برنامه های کاربردی مستلزم قابلیت عدم مشاهده مطلق اطلاعات محرمانه باشد،در حالی که دیگر برنامه ها نیاز به مخفی ماندن پیام های محرمانه بزرگ تر داشته باشند. این طرح سعی در ارائه بررسی اجمالی استگانوگرافی،کاربرد و تکنیک های آن دارد.این طرح به منظور ارائه یک رویکرد ایمن تر،پیام را از طریق کلید محرمانه رمزنگاری نموده و سپس آن را به دریافت کننده ارسال می کند.سپس دریافت کننده پیام را رمز گشایی نموده تا به پیام اصلی دست یابد.

لینک کمکی