فایل رایگان امنيت در محاسبات ابر،حملات داس و تکنيک هاي مقابله با آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان امنيت در محاسبات ابر،حملات داس و تکنيک هاي مقابله با آن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

همزمان با ارائه خدمات رایانشی قابل دسترس و به موقع از طریق رایانش ابری، روز به روز شرکت های بیشتری شروع به پذیرش تغییرات از طریق بردن اساس داده ها و نرم افزارهایشان به سمت ابر می کنند.همزمان مفهوم مهم دیگری از ساختار کامپیوتری اینترنت در پیش روی ما قرار می گیرد که همان شبکه ارتباطی نرم افزار است.[1]در حالیکه رایانش ابری، مدیریت رایانشی و منابع ذخیره ای را تسهیل می کند،شبکه ارتباطی نرم افزار تغییرات تدریجی و تکاملی دیگری از قبیل مدیریت پیچیده شبکه ارتباطی و همچنین حفظ امنیت را بیان می کند .[1] در این مقاله به بیان امنیت در ابر،حملات داس و تکنیک های مقابله با تهدیدهای امنیتی پرداخته می شود.

لینک کمکی