فایل رایگان بازشناسيي چهره با انتخاب زير مجموعه بهينه از ويژگي هاي چهره با بکارگيري الگوريتمهاي رقابت استعماري و جنگل تصادفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بازشناسيي چهره با انتخاب زير مجموعه بهينه از ويژگي هاي چهره با بکارگيري الگوريتمهاي رقابت استعماري و جنگل تصادفي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین قابلیت های سیستم بینائی انسان، توانائی بازشناسی چهره است که نقش مهمی در زندگی اجتماعی هر فرد ایفا میکند. ارتباط ما با سایر افراد، مبتنی بر توانائی ما در شناسایی آنها است. یکی از برجسته ترین جنبه های سیستم شناسایی چهره در انسان، دقت و اطمینان بسیار بالای آن است؛ اما همه انسانها عمل شناسایی چهره را به سادگی و بدون آنکه تلاش زیادی بکنند انجام میدهند، در حالیکه این کار برای کامپیوترها عمل چندان سادهای محسوب نمیگردد. در این تحقیق روشی برای استخراج زیر مجموعه بهینه از ویژگیهای تصویر بر اساس روش رقابت استعماری ارائه شده است. روش پیشنهادی در فاز اول از الگوریتمهای الگوی باینری محلی دورانی، آنالیز موجک گابور و هیستوگرام لبه بر اساس فیلتر سوبل استفاده میکند. در فاز دوم زیر مجموعه بهینه از این ویژگیها توسط الگوریتم رقابت استعماری استخراج میشود. در گام آخر به کمک الگوریتم جنگل تصادفی عملیات تشخیص صورت میگیرد. نتایج بدست آمده نشان داد که سیستم پیشنهادی از عملکرد بالایی برخوردار است.

لینک کمکی