فایل رایگان بررسي تکنيکهاي تشخيص چهره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تکنيکهاي تشخيص چهره :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

تشخیص چهره یکی از با اهمیتترین رویکردهای تسهیل کننده ارتباط میان انسان، ماشین و زمینه های فعال در حیطه علم بینایی ماشین میباشد. از سالیان پیش بازشناسی چهره افراد از یک پایگاه داده تعیین شده، مدنظر هر سیستم امنیتی خودکار بدون نیاز به کاربر، بوده است. به مرور زمان کاربردهای این سیستم ها با افزایش تلاش به منظور بهبود سیستم های امنیتی کاربردی، در حال توسعه میباشد. در این بین تکنیک های متفاوتی برای بازشناسی چهره توسعه پیدا کرده اند و الگوریتم های طبقه بندی فراوانی نیز برای آن پیشنهاد گردیده است. این تکنیک ها با توجه به نوع کاربرد شناسایی چهره اهداف متفاوتی دارند. لذا در این تحقیق سعی شده است علاوه بر بیان روشها و پیشرفته ای اخیری که توسط محققان در زمینه تشخیص چهره صورت گرفته است، روشی جدید نیز جهت شناسایی چهره ارائه دهیم. در روش پیشنهادی زیرمجموعه ای بهینه از ویژگی های چهره با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری استخراج شده و توسط الگوریتم های دادهکاوی طبقه بندی میگردد.

لینک کمکی