فایل رایگان بهبود مسيريابي و افزايش سرويس دهي چندمنظوره درشبکه هاي حسگر بي سيم ناهمگن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهبود مسيريابي و افزايش سرويس دهي چندمنظوره درشبکه هاي حسگر بي سيم ناهمگن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

جایگاه مهم و نقش حیاتی مفهوم سرویس دهی چندمنظوره در ارتباط با شبکه های حسگر ناهمگن با توجه به ماهیت این شبکه های خاص در ازاء تمایزها و محدودیت هاو نحوه سرویس دهی متفاوت در این شبکه ها، بسیار چشمگیرمیباشد. تکنیک های چندمسیری و روشهای تصمیم گیری وفقی در راستای حمایت از ضرورت های متفاوت سرویس های ارسالی راهحل بسیار شایسته ای در راستای بهبود و پوشش این مهم به شمار میروند.از طرفی افزایش قابلیت اطمینان و تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر بیسیم ناهمگن بنابر خصوصیات و مشخصات منحصر بهفرد و خاص این فناوری، یکی از مفاهیم مهم و کلیدی در این دسته از شبکه ها محسوب میگردد.در این پژوهش روشی کارآمد در راستای بهبود مسیریابی و تحمل پذیری خطا و افزایش سرویس دهی چندمنظوره در شبکه های حسگر بی سیم ناهمگن ارائه گردیده است.

لینک کمکی