فایل رایگان بهينه سازي ترافيک پوياي شبکه ابري با استفاده از معماري زنجيره تابع سرويسSFC

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهينه سازي ترافيک پوياي شبکه ابري با استفاده از معماري زنجيره تابع سرويسSFC :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر با ظهور فناوری های پیشرفته برای پیاده سازی شبکه های رایانش ابری، چالشهای جدیدی در خصوص حفظ پایداری شبکه و تعادل بار1 مطرح شده است. شبکه های اصلی هنوز عمدتا از نظر فیزیکی مدیریت می شوند ،در نتیجه با چالش هایی شامل وابستگی به توپولوژی فیزیکی، پیچیدگی زمان و کارایی مصرف منابع، ارائه مسیر ایستا و متعادل کردن بار مواجه میباشند و اپراتورهای شبکه در حال تلاش برای برطرف کردن ترافیک کاربر و شبکه هستند. رشد چشمگیری که در ترافیک کاربرها به دلیل رشد انفجاری دستگاه های تلفن همراه و همچنین ظهور پارادایم های جدید شبکه ای مانند اینترنت اشیاء (IoT) به شدت نیاز به تخصیص منابع آزاد و خدمات بدون وقفه را در سرتاسر فضای ابرها را ضروری نموده است. [1]در این میان افزایش کیفیت خدمات ( QoS) و نیزکاهش هزینه های عملیاتی2 در کنار تکنولوژی نوپایی همچون 3NFV با استفاده از تعریف توابع سرویس زنجیرهایی (4SFC) بار ابرها را در سرتاسر جغرافیای شبکه، متعادلتر میسازد.سرویس دهندگان خدمات ابر (5CSPs)، ارائه دهندگان سرویس های اپلیکیشن (6ASPs) و ارائه دهندگان سرویس های اینترنتی (7ISPs) به عنوان اپراتورهای شبکه به منظور اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاری توزیع منابع مجازی منعطف با استفاده از توابع خدماتی زنجیرهایی SFC قادر خواهند بود برای پاسخگویی به نیازهای پویای کاربران خود سرویس های منعطف و اقتصادی را برای زیرساختهای مجازی شده نرم افزارهای شبکه فراهم کنند. از این رو توجه به زیرساختهای موجود از جمله چالشهای پیش روی فناوری های مرتبط به این حوزه است.این مقاله در ابتدا مجازی سازی NFV را توضیح داده و ارتباط آن را با معماری SFC تبیین مینماید و در ادامه با تعریف زنجیره سرویس(خدمات)، معرفی مشکلات و چالش های آن رویکردهای بهینه سازی را تشریح می نماید و در نهایت به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات میپردازد.

لینک کمکی