فایل رایگان بهينه سازي هزينه پولي زمانبندي جريان کاري علمي با محدوديت مهلت معين با استفاده از يک الگوريتم ابتکاري در ابرهاي عمومي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهينه سازي هزينه پولي زمانبندي جريان کاري علمي با محدوديت مهلت معين با استفاده از يک الگوريتم ابتکاري در ابرهاي عمومي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

با پیشرفت شبکه های سرعت بالا در سطح کشورها و خطوط پر سرعت اینترنت، امکان استفاده کاربران از منابعی که از لحاظ جغرافیایی در مکان های دیگری قرار گرفته اند فراهم گردیده است. محاسبات ابری یک مدل محاسباتی در هرمنطقه جغرافیایی در زیرساخت اینترنت فراهم میسازد. یکی از مسائل مهم در ابر زمان بندی و اجرای جریانهای کاری بار عایت برخی از معیارهای کیفیت سرویس میباشد. محاسبات ابری با انواع متفاوتی ازمنابع مجازی کار می کند در نتیجه الگوریتم های زمانبندی جریان کاری نقش مهمی را در ابر دارند. در محیط ابر برای اجرای سرویسهای مختلف از زمانبند استفاده میشود. دراین مقاله الگوریتمی ارائه شده است که یک جریان کاری را دریافت میکند، سپس بر روی ابرعمومی زمان بندی میکند. هدف این الگوریتم زمانبندی جریان کاری بر روی منابع ناهمگون ابر و اجرای کلیه وظایف جریان کاری در زیرمهلت تعیین شده با کمترین هزینه ممکن میباشد. این الگوریتم وظایف را با رتبه بندی روبه بالا رتبه بندی میکند، سپس وظایف را برحسب رتبه پایین انتخاب و براساس والد بحرانی خوشه بندی میکند. در انتها وظایف خوشه ها به ترتیب شماره خوشه، به بهترین منابع ممکن تخصیص مییابند. روش پیشنهادی با الگوریتم ترکیب خوشه (cluster combining algorithm)CCAمورد ارزیابی قرار میگیرد. آزمایش ها بر روی جریانهای کای Montage و Epigenomics با دو ضریب مهلت زمانی =1.35 و =1.6 انجام میشود. نتایج شبیه سازی نشان میدهد، هزینه اجرای همه جریانهای کاری در روش پیشنهادی نسبت به روش 15 CCA درصد کاهش یافته است.

لینک کمکی