فایل رایگان تاثير وب معنايي در اينترنت اشياء

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير وب معنايي در اينترنت اشياء :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

اینترنت اشیاء چشم اندازی رو به پیشرفت است. ایده ی جذابی که در آن هر شیء و هر دستگاهی دارای هویت دیجیتال و قابلیت اتصال به اینترنت و تبادل داده خواهد بود. ماهیت پویای اینترنت اشیاء، همچنین مقیاس پذیری و وجود دستگاه های متعدد ناهمگن چالش های بزرگی را پیش روی ما خواهند گذاشت. یکی از چالش های کلیدی در برنامه های کاربردی اینترنت اشیاء قابلیت همکاری و تعامل بین اشیاء مختلف است. مجموعه ای از فناوری های توسعه یافته در وب معنایی از قبیل آنتولوژی-ها، حاشیهنویسی و وب سرویسهای معنایی میتوانند به عنوان راهکاری برای تحقق اینترنت اشیاء و رفع مشکلات تعامل ما بین اشیاء به کار روند. که در مقاله به تشریح برخی ازین راهکارها پرداخته شده است و همچنین یک معماری معنایی پیشنهادی از سوی سازمان oneM2M مورد بررسی و کاوش قرار گرفته است.

لینک کمکی