فایل رایگان تست مبتني برمدل در بستر اندرويد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تست مبتني برمدل در بستر اندرويد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

هدف از تست نرم افزار، ارزیابی آن در رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده و همچنین مشخص کردن هر گونه خطا در عملکرد نرم افزار است. در استراتژی جعبه سیاه با تمرکز بر ورودیها و خروجی ها، برای این کار تستر به مستندات نرم افزار مراجعه میکند تا مشخص کند که سیستم در مقابل یک عمل خاص چه پاسخی را باید بدهد. سپس داده هایی را برای هر کدام از عملیات انتخاب میکند و رفتار سیستم را در مقابل آن داده ها با رفتار واقعی سیستم که در مستندات وجود دارد مقایسه و بررسی میکند و میتوان با استفاده از تست جعبه سفید کد برنامه را بررسی کرد تا اینکه عامل خطا در داخل کد برنامه مشخص شود لذا باید برای کاهش موارد ازمون جهت تست مبتنی بر مدل در بستر اندروید به ارزیابی فرایند پرداخت. آزمون نرم افزار به فرایند ارزیابی نرم افزار به منظور اطمینان از عملکرد صحیح آن در رویدادهایی مختلفی که ممکن است در دوره استفاده از نرم افزار با آن مواجه شود می باشد .

لینک کمکی