فایل رایگان تشخيص جوامع در شبکه هاي اجتماعي بدون جهت- بدون وزن با ترکيب الگوريتم ژنتيک و معيار شباهت رئوس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تشخيص جوامع در شبکه هاي اجتماعي بدون جهت- بدون وزن با ترکيب الگوريتم ژنتيک و معيار شباهت رئوس :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

شبکه اجتماعی ساختاری متشکل از افراد، اشیا، سازمان ها و یا هر نوع موجودیتی است که به واسطه نوع خاصی از وابستگی به یکدیگر متصل شده اند و تشکیل اجتماعی را می دهند. تحلیل شبکه های اجتماعی، روابط اجتماعی را با بیان نظریه گرافها و اصطلاحات راس و یال می نگرد. راس ها در این نوع گراف را افراد یا اشیا بازی می کنند و یال نمایانگر هر نوع ارتباطی میان راس ها می تواند باشد. ما برای تشخیص و استخراج جوامع ازالگوریتم ژنتیک بهره برده ایم.این الگوریتم از دسته الگوریتم های اکتشافی است که با داشتن مجموعه جوابهای اولیه سعی در بهینه سازی جواب ها و یافتن بهترین جواب می کند، که جهت پایین آوردن پیچیدگی زمانی،از معیار دیگری به نام شباهت رئوس نیز بهره برده ایم.الگوریتم پیشنهادی بر روی شبکه هایی بدون وزن و بدون جهت موردارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد الگوریتم پیشنهادی از لحاظ معیار پیچیدگی زمانی و زمان اجرا به صرفه تر از زمانی است که ازالگوریتم ژنتیک به صورت تک بعدی استفاده می شود.

لینک کمکی