فایل رایگان رويکردي جديد جهت کاوش الگوهاي مکرر فازي با آيتم هاي چندگانه و چندين حداقل آستانه پشتيباني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رويکردي جديد جهت کاوش الگوهاي مکرر فازي با آيتم هاي چندگانه و چندين حداقل آستانه پشتيباني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

کاوش قوانین انجمنی یکی از موضوعات مهم جهت استخراج داده ها است تا بتوان از روی داده های استخراجشده، اطلاعات و روابط بالقوه بین آنها را کشف کرد. استفاده از یک مقدار حداقل آستانه پشتیبانی واحد برای سنجش مطلوب بودن روابط بین آیتم ها، سبب میشود تا آیتم ها با تعداد تکرار کمتر ولی با درجه اهمیت بالا در قوانین انجمنی استخراج شده، یافت نشوند. لذا در این مقاله برای حل این مشکل، الگوریتمی پیشنهاد میشود که برای هر آیتم موجود در مجموعه داده، با توجه به درجه اهمیتی که دارد، یک مقدار حداقل آستانه پشتیبانی مجزا در نظر میگیرد. در ادامه در الگوریتم پیشنهادی برای حل مشکل لبه های تیز که از بخش بندی داده های کمی به منظور استخراج قوانین انجمنی به وجود می آید از منطق فازی استفاده میشود. بدین منظور روش پیشنهادی به کاوش قوانین انجمنی فازی و کشف روابط بین آیتم ها با استفاده از مجموعه های فازی و عبارات زبان شناختی میپردازد. در روش پیشنهادی جهت استخراج تمامی الگوهای مکرر موجود، تمامی آیتم های فازی که شرط مکرر بودن را دارند بهجای فقط آیتم هایی که دارای بالاترین مقدار پشتیبان هستند، در عملیات کاوش مشارکت داده میشوند و از ساختار درخت شمارشی و کوچکترین آستانه پشتیبانی برای حذف داده های غیر مکرر استفاده خواهد شد. استفاده از ساختارهای معرفی شده موجب کاهش زمان اجرای الگوریتم و مقیاس پذیری آن خواهد شد.

لینک کمکی