فایل رایگان رويکردي مبتني بر فازي سلسه مراتبي براي پيش بيني بار کاري برنامه هاي کاربردي در محيط رايانش ابري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رويکردي مبتني بر فازي سلسه مراتبي براي پيش بيني بار کاري برنامه هاي کاربردي در محيط رايانش ابري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 28

چکیده مقاله:

رایانش ابری، مقیاس پذیری پویای منابع را برای سیستم های آنلاین امکان پذیر میسازد. این ویژگی، یکی از ویژگی های کلیدی است که ابر را از محاسبات سنتی متفاوت میکند.پیش بینی بار کاری یکی از مهمترین عوامل در شناخت تغییرات درخواست ها و تصمیم گیری به ازای این تغییرات است. در این مقاله روشی برای تامین منابع ابر از ترکیب تحلیل سلسله مراتبی فازی و تصمیم گیر شرطی با نام FAHPRB_RP ارائه شد. در رویکرد پیشنهادی تامین منبع برپایه ی تشخیص بهترین روش پیشبینی بارکاری صورت میگیرد انتخاب بهترین روش پیشبینی بارکاری زمان بعدی با استفاده از AHP Fuzzy انجام میگیرد.

لینک کمکی