فایل رایگان سبک هاي معماري نرم افزار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سبک هاي معماري نرم افزار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

پیچیدگی نرم افزارها روز به روز در حال افزایش است و تقاضا برای نرم افزارهای قدرتمندتر بیشتر شده است. معماری نرم افزار، یکی از مباحث مهم حوزه مهندسی نرم افزار است و تحلیل معماری نرم افزار، یکی از موضوعات اصلی در این حوزه است. در فرایند طراحی معماری، تصمیمات متعددی اتخاذ میشود که تاثیر این تصمیمات در سطح سیستم نرم افزاری میباشد. یکی از این تصمیم ها، انتخاب سبک معماری مناسب است. برخی از روش ها یا معماریها، توسط معماران نرم افزار، بارها برای سیستم های خاص ارائه شده اند و به دفعات مورد استفاده قرار گرفته اند و کاربردها و توانائی های خاص آنها تایید شده است و مجموعه ای از معماری ها یا الگوهای معماری تشکیل شده است که معماران را در ارائه معماری ها، یاری میکنند. هر یک از معماری های این مجموعه را یک سبک معماری میگویند. در فرایند طراحی، از فایل رایگان سبک هاي معماري نرم افزار، که راه حل های آزموده شده ای میباشند، زیاد استفاده میشود با توجه به اهمیتی که شاخه نسبتا نوظهور معماری نرمافزار در مهندسی نرم افزار روز دنیا پیدا کرده است، در این مقاله روشها و سبک های موجود و متداول معماری نرمافزار مورد بررسی قرار میگیرد.

لینک کمکی