فایل رایگان مروري بر اهميت وچالشهاي کلان داده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مروري بر اهميت وچالشهاي کلان داده :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر، گسترش سریع اینترنت، اینترنت اشیاء و پردازش ابری منجر به رشد انفجاری داده هاتقریبا درهر فضای صنعتی و کسبوکار شده است. کلانداده به سرعت تبدیل به موضوعی داغ شده است که توجهی فراوان را از سمت دانشگاه، صنعت و دولت ها در سرتاسر جهان به سمت خود کشیده است. در این مقاله در ابتدا به شکلی خلاصه ایده و مفهوم کلانداده را به واسطه تعاریف، ویژگی ها و ارزشی که دارد، معرفی میکند. سپس از جانب دیدگاه های متفاوت اهمیتی که کلانداده در اختیارمان قرار میدهد را بررسی نموده و در نهایت چالش های پیش روی آن را جهت ذخیره سازی و تجزیه و تحلیل داده ها بررسی خواهد کرد.

لینک کمکی