فایل رایگان مروري بر روش هاي آزمون نرم افزارهاي شي گرا واولويت بندي موارد آزمون در آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مروري بر روش هاي آزمون نرم افزارهاي شي گرا واولويت بندي موارد آزمون در آنها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

آزمون نرم افزارهای شیءگرا به دلیل پیچیدگی و ویژگیهای خاص آن یک کارفرآیند چالشبرانگیز میباشد. آزمون شیءگرایی به همان اندازه مهم است که آزمونهای سنتی اهمیت دارند. اغلب رویکردهایی که برای آزمون شیءگرایی استفاده میشود، تکنیک های آزمون سنتی میباشد. با توجه به تفاوتهای شیءگرایی مانند پنهان سازی، چندشکلی و ارث بری نیازمند تعریف رویکردهای جدید برای آزمایش میباشد. برخلاف سیستم های سنتی که واحد آزمون آنها زیر برنامه است، شیءگرایی بر مبنای آزمون کلاس میباشد. با پیشرفت روزافزون روشهای طراحی نرم افزار، روشهای آزمون نرم افزار نیز میبایست به فراخور این تغییر، بهروز شوند. آزمون نرم افزار یکی از مراحل مهم چرخه حیات توسعه نرم افزار است. آزمون نرم افزار زمان زیادی میگیرد و هزینه ی آزمون نرم افزار به سرعت در حال افزایش است. هر صنعت نرم افزاری عمدتا نگرانی هایی در مورد کاهش هزینه های آزمون و عیبیابی نرم افزار با در نظر گرفتن حداقل زمان دارد. در این مقاله فایل رایگان مروري بر روش هاي آزمون نرم افزارهاي شي گرا واولويت بندي موارد آزمون در آنها می باشد .

لینک کمکی