فایل رایگان مروري بر روش هاي بهبود پيش بيني جريان ترافيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مروري بر روش هاي بهبود پيش بيني جريان ترافيک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

پیش بینی جریان ترافیک یکی از نیازهای اساسی سفر راحت است، اما این وظیفه در سیستم های سایبری- فیزیکی به دلیل افزایش روزافزون ترافیک و عدم قطعیت داده های بزرگ ترافیک، چالش برانگیز است. اگرچه روش های یادگیری عمیق (DL)1 با عملکرد برجسته به تازگی محبوب شده اند، بسیاری از مدل های DL موجود برای پیش بینی جریان ترافیک به طور کامل قطعی هستند و هیچ گونه عدم اطمینان داده ای را در اختیار ندارند. در این مقاله با بررسی و مقایسه روش های گذشته پیش بینی جریان ترافیک می توانیم به این نتیجه می رسیم که بهترین روش استفاده از نظریه فازی و مدل شبکه یادگیری عمیق می باشد.

لینک کمکی