فایل رایگان مروري بر روشهاي مسيريابي جهت افزايش طول عمر شبکه هاي موردي بين خودرويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مروري بر روشهاي مسيريابي جهت افزايش طول عمر شبکه هاي موردي بين خودرويي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

نیاز به بهبود ایمنی جاده ها، آسایش مسافران و اجتناب از حوادث ترافیکی منجر به ایجاد شبکه های جدید حمل و نقل هوشمند شد. شبکه های حمل نقل هوشمند، سبب ایجاد خدمات نوینی برای خودروها گردید. این شبکه ها میتوانند اطلاعاتی نظیر ترافیک، اجتناب از تصادف، خدمات تفریحی و امدادی و سوخترسانی را در محل عبور و مرور به خودروها منتقل کنند. همانگونه که این شبکه ها ویژگی های بسیاری دارند، دشواری های زیادی برای پژوهش گران ایجاد میکنند، شبکه های بین خودرویی به علت تحرک زیاد و وجود گره های جدید و جایگزین نمودن آنها بسیار دشوار است. هدف اصلی در این شبکه ها، برقرار نمودن ارتباط میان وسایل نقلیه میباشد. این ارتباط میتواند میان واحدهای جادهای و یا بین خود خودروها باشد. به منظور حل این مشکل، پروتکل های بسیاری ارائه گردید، ولی تمامی این پروتکل ها قابلیت حل همه مشکلات در این شبکه ها را ندارند. در این پژوهش، روشهای مسیریابی جهت افزایش طول عمر شبکه های موردی بین خودرویی بررسی میگردد.

لینک کمکی