فایل رایگان مروري بر کاربردهاي داده کاوي در تصادفات جاده اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مروري بر کاربردهاي داده کاوي در تصادفات جاده اي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

امروزه با پیشرفت تکنولوژی در صنعت خودروسازی و استفاده از این صنعت و همچنین عدم پیشرفت امکانات جاده ای و برخی خطاهای انسانی شاهد تصادفات مکرر در سطح جاده های کشور می باشیم.برآنیم تا با استفاده از دانش داده کاوی و الگوریتم های موجود و تحقیقات صورت گرفته در این حوزه تا کنون، راهکارهای ممکن جهت جلوگیری از تصادفات جاده ای و مرگ ومیر ناشی از آن را بررسی نموده و نتایجی در این خصوص با استفاده از دانش داده کاوی بیان نماییم.

لینک کمکی