فایل رایگان مروري بر کاهش مصرف انرژي در شبکه هاي حسگر بيسيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مروري بر کاهش مصرف انرژي در شبکه هاي حسگر بيسيم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

شبکه حسگر بیسیم متشکل از تعداد زیادی گره های حسگر است، که در یک محیط به طور گسترده پخش شده و به جمعآوری اطلاعات از محیط میپردازد. شبکه های حسگر بیسیم عمدتا در مناطقی که کاربر نمیتواند حضور یابد مورد استفاده قرار میگیرد. هدف اصلی در این شبکه ها نظارت، کنترل شرایط و تغییرات جوی، فیزیکی و یا شیمیایی در محیطی با محدوده معین میباشد. مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه حسگرهای بیسیم در سالهای اخیر در کانون توجه بسیاری از محققین و مراکز بزرگ تحقیقاتی قرار گرفته و تاکنون راهکارهای مختلفی به منظور کاهش توان مصرفی در شبکه های حسگر بیسیم ارائه شدهاند. در این مقاله با هدف مصرف بهینه انرژی موجود در هر یک از گره های شبکه های حسگر بیسیم که منجر به افزایش طول عمر شبکه و دریافت اطلاعات دقیقتر از محیط میشود به بررسی و مقایسه روشهای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بیسیم پرداخته است. جهت تحقق این امر گزیدهای از روشهای بهینه و بروزتر انتخاب شدهاند که نتایج عملکرد آنها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

لینک کمکی