فایل رایگان مقايسه مهندسي مجدد و معکوس و پيشرو در مهندسي نرم افزار و بررسي يک راهکار پيشرفته و کارا براي مهندسي مجدد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه مهندسي مجدد و معکوس و پيشرو در مهندسي نرم افزار و بررسي يک راهکار پيشرفته و کارا براي مهندسي مجدد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

امروزه موسسات بزرگ نه تنها با مشکل جایگزینی سیستم های اطلاعاتی قبلی با سیستم های مشابه جدید مواجه می باشند ، بلکه آنها مجبور به ذخیره و نگهداری برنامه ها و داده های قدیمی خود هستند . مهندسی معکوس در راستای بدست آوردن نمایش سطح انتزاعی از برنامه ها ، به کسب دانش از دست رفته و ایجاد مجدد سیستم پیچیده می پردازد که انتقال سیستم قدیمی به سیستم جدید و نگهداری ساختار آن از جمله کارهای مهندسی معکوس است . مهندسی مجدد پس از تشخیص مشکلات نرم افزار قدیمی سبب بهبود کیفی آن و سازگارمندی بیشتر با چهارچوب ها می گردد. این مقاله ابتدا به تعریف مفاهیم پایه ای مهندسی معکوس و مهندسی مجدد و مهندسی پیشرو پرداخته و سپس به تفاوت بین آنها و در ادامه به تفضیل به مهندسی مجدد و در نهایت یک روش کارا و پیشرفته را در این زمینه بررسی نموده است.

لینک کمکی