فایل رایگان اثر آلايش نانو ذرات CuO در ابررساناي YBCO ساخته شده به روش سل ژل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر آلايش نانو ذرات CuO در ابررساناي YBCO ساخته شده به روش سل ژل :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این پژوهش نمونه های ابررسانای دمای بالا YBCO خالص و آلاییده به نانو ذرات CuO با درصدهای وزنی 0.3% ، 0.6% و 0.9% به روش سل ژل با هدف بررسی تاثیر میزان آلایش بر پارامترهای ابررسانای دمای بالا YBCO ساخته شدند . اندازه گیری های مقاوت ویژه به روش چهار میله ای انجام شد . این اندازه گیری ها نشان می دهد که با افزایش آلایش به نانو ذرات CuO دمای گذار بحرانی افزایش می یابد و برای نمونه YBCO آلاییده به 0.9wt% به حالت بهینه رسیدیم.

لینک کمکی