فایل رایگان اثر دماي حلال دي کلرومتان در تنظيم رنگ ديود نورگسيل آلي با استفاده از روش لايه نشاني تک بوته اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر دماي حلال دي کلرومتان در تنظيم رنگ ديود نورگسيل آلي با استفاده از روش لايه نشاني تک بوته اي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

دراین تحقیق برای اولین بار اثر دماهای مختلف حمام دی کلرومتان، روی لایه نور گسیل در حد ضخامت های نانویی به منظور کنترل پهنای طیف طیفی و رنگ در دیودهای نورگسیل آلی به روش تک بوته ای مورد مطالعه قرا گرفت. در این تحقیق برای اولین بار (DCM, Al(q3 وIr(ppy)3 بطور همزمان از یک بوته روی یک زیر لایه، لایه نشانی شدند، در نهایت دیود با رنگ نارنجی ناشی از رنگینه DCM ساخته شد. بیشترین جابه جایی طول موجی برای دمای 45 درجه سیلسیوس مشاهده شد. این نشان دهنده این می باشد که انتقال انرژی به صورت کامل صورت گرفته است. تنظیم پذیر بودن طول موج، کیفیت فیلم بهتر،کاهش ولتاژ شروع کار، افزایش روشنایی، آسان بودن لایه نشانی با این روش از مزایای این روش می باشد.

لینک کمکی