فایل رایگان بررسي اثر pH بر روي سنتز هيدروکسي آپاتيت نانوکريستالين به روش هيدروترمال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر pH بر روي سنتز هيدروکسي آپاتيت نانوکريستالين به روش هيدروترمال :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این تحقیق هیدروکسی آپاتیت که یک بیو سرامیک زیست سازگار بر پایه ی کلسیم فسفات با ترکیب شیمیایی Ca10 (PO4)6 (OH)2 است، به روش هیدروترمال سنتز گردید و اثر pH بر روی سنتز آن مورد بررسی قرار گرفت. برای سنتز هیدروکسی آپاتیت از محلول دی آمونیوم هیدروژن فسفات استفاده شد، که بصورت قطره قطره به محلول کلسیم نیترات اضافه شده و سپس pH محلول ها با استفاده از آمونیوم هیدروکسید بر روی مقادیر 7/4، 9 و 11 تنظیم شد. برای انجام واکنش ها محلول ها به مدت 24 ساعت در دمای 150درجه سانتی گراد قرار داده شدند. نمونه های حاصل با استفاده از آنالیز پراش پرتو ایکس مورد بررسی قرار گرفتند و فاز یابی شدند. بررسی های صورت گرفته نشان دادند که سنتز هیدروکسی آپاتیت در pH=11 نتایج مطلوب تری را به دنبال دارد و هیدروکسی آپاتیت نانو کریستالین بصورت تک فاز بدست آمدند.

لینک کمکی